Arboadviseur

Een Arboadviseur van Schiffeleers Arbo geeft advies over arbobeleid, het inrichten van werkplekken, het opzetten van bedrijfshulpverlening, het toepassen van arboregels en helpt bij het uitvoeren van arbotaken. Dat kan vanuit de verschillende achtergronden als veiligheidskundige en ergonoom.

De arbowet stelt dat de werkgever moet zorgen voor een veilige en gezonde werkplek voor zijn werknemers. Om dat te bereiken moet een werkgever weten waar de risico’s in zijn bedrijf liggen. De wet stelt daarom een actuele getoetste Risico Inventarisatie & -Evaluatie (RI&E) verplicht.

Maar een RI&E is meer dan een wettelijke verplichting. Een goed uitgevoerde RI&E kan als uitgangspunt dienen voor het arbobeleid. Vanuit de RI&E kunnen de juiste keuzes worden gemaakt voor het opzetten van de bedrijfshulpverlening en het inrichten van gezonde en veilige arbeidsplaatsen. Omdat uw adviseur van Schiffeleers Arbo zowel ergonoom als veiligheidskundige is, kunnen wij u vanuit alle invalshoeken voorzien van een afgewogen arbo-advies.