Register Arbeidsdeskundige. Wat voegt dat toe?

De Nederlandse Vereniging van Arbeidsdeskundigen (NVvA) beschrijft het vakgebied van arbeidsdeskundige als volgt:

 • De arbeidsdeskundige is specialist in mens, werk en inkomen.
 • De arbeidsdeskundige geeft inzicht in belastbaarheid, beleving en mogelijkheden van mensen in disbalans en weegt die af tegen de belasting die werk met zich meebrengt.
 • De arbeidsdeskundige coacht mensen bij het bereiken van reële doelen op het gebied van werk en inkomen.

Waar een bedrijfsarts onderzoekt wat een werknemer functioneel zou kunnen (aan de hand kan een zogenaamde Functionele Mogelijkheden Lijst, FML), maakt de arbeidsdeskundige de vertaling van de functionele mogelijkheden naar de dagelijkse praktijk van de werknemer bij de werkgever. Zowel de bedrijfsarts als de arbeidsdeskundige gaan dus uit van de mogelijkheden van de werknemer en niet van de beperking.

Opleiding tot arbeidsdeskundige

Gelukkig is “arbeidsdeskundige” een beschermde titel. De opleiding tot arbeidsdeskundige is niet zomaar een cursusje; het is een post-hbo-opleiding, waarbij de arbeidsdeskundige-in-spe onder andere wegwijs wordt gemaakt op het gebied van sociale wetgeving, verminderde arbeidsgeschiktheid wetgeving (WIA) en de Wet Verbetering Poortwachter. Ook ergonomie, financiële risico’s, systeemleer, re-integratie, arbeidsmarkt, beroepenkunde, en nog veel meer onderwerpen komen aan bod. Daarnaast wordt gewerkt aan de volgende competenties:

 • Probleemanalyse
 • Samenwerken
 • Besluitvaardigheid
 • Organiseren eigen werk
 • Communiceren
 • Ondernemend gedrag
 • Klantgericht handelen
 • Ethisch & integer handelen
 • Competenties ontwikkelen

En het blijft niet alleen bij theorie. Tijdens de opleiding moet ook stage worden gelopen, zodat de arbeidsdeskundige, na het behalen van het diploma ook al enige praktijkervaring heeft.

Stichting Register Arbeidsdeskundigen (SRA)

Een arbeidsdeskundige kan zich laten certificeren bij de Stichting Register Arbeidsdeskundigen (SRA). Door zich te laten registreren conformeert de arbeidsdeskundige zich aan een set vastgestelde gedragsregels. Naast kennis, kunde en vaardigheden zijn gedragsregels een onderdeel van vakbekwaamheid. Het meten van het gedrag van mensen is moeilijker en subjectiever dan het meten van de andere onderdelen. Daarom is een aparte beroepscode ontwikkeld waarop wordt toegezien door het SRA. Bij malversaties door een register arbeidsdeskundige kan de Raad van Toezicht van SRA sancties uitdelen, met als meest verstrekkende sanctie verwijdering uit het register.

Met een register arbeidsdeskundige weet u dus dat u niet alleen een kundig iemand in huis haalt, maar ook een ethisch persoon. Het register van SRA kent ruim dertienhonderd ingeschreven registerarbeidsdeskundigen.

Speak Your Mind

*