Ergonoom

Een ergonoom adviseert hoe de (werk)omgeving kan worden aangepast aan de mens. Dat hoeft niet met dure stoelen en apparaten, maar kan ook vaak door het in andere volgorde uitvoeren van handelingen of het anders inrichten van de werkplek.

Heeft u er bij het inrichten van een werkplaatsen of een afdeling of bij het plannen voor nieuwbouw of verbouw wel eens gedacht aan het inschakelen van een ergonoom? Door in een vroegtijdig stadium, zelfs op basis van tekeningen, al een ergonomisch advies te vragen kunnen  dure desinvesteringen worden voorkomen en veilige situaties op een structurele manier worden gecreëerd.

Bij Schiffeleers Arbo heeft u de unieke combinatie van een adviseur die zowel ergonoom als arbeidsdeskundige als veiligheidskundige is. Dat betekent dat uw adviseur niet alleen kijkt naar de handelingen bij het uitvoeren van de werkzaamheden, maar ook naar de mogelijkheden en beperkingen van de betrokken medewerkers en naar de algehele veiligheid van de werkomgeving. Wij letten op “Veilig & Gezond”!

Werkplekonderzoek

Vaak wordt een ergonoom ingeschakeld als een medewerker fysieke klachten heeft. Tijdens een werkplekonderzoek wordt de inrichting van de werkplek, de werkmethoden en de gebruikte arbeidsmiddelen, maar soms ook de arbeidsinhoud zoveel als redelijkerwijs kan worden gevraagd aangepast aan de persoonlijke eigenschappen van werknemer. Niemand is gelijk, daarom is een werkplekonderzoek altijd een persoonlijk advies; de werkplek van iemand met korte benen en lange romp kent andere eisen dan de werkplek van een even groot iemand met lange benen en een kort bovenlijf.

Train-de-medewerker en Train-de-trainer

Voorkomen is beter dan genezen. Bewustwording bij de medewerkers over een gezonde werkhouding voorkomt, vaak langdurige, arbeidsgerelateerde uitval. Met een rondje langs de werknemers, waarbij iedereen een individueel advies over het inrichten van zijn werkplek krijgt, voorkomt fysieke klachten. Een investering die zich snel terug verdient! Maar u gaat niet bij iedere nieuwe werknemer vragen of de ergonoom langs kan komen. U kunt daarom overwegen een aantal medewerkerkers door ons op te laten leiden door hen de beginselen van het inrichten van een werkplek bij te brengen. Zij kunnen dan nieuwe collega’s helpen bij het inrichten van de werkplek en zelfs eenvoudige werkplekonderzoeken uitvoeren. Bij complexere situaties kunt u dan altijd nog een ergonoom inschakelen.