Arbeidsdeskundige

Een arbeidsdeskundige geeft aan wat een werknemer wel en niet kan doen, op basis van zijn fysieke en/of psychische mogelijkheden en beperkingen. Meestal worden deze mogelijkheden en beperkingen aangegeven door een bedrijfsarts, maar vaak zijn de beperkingen ook duidelijk en kan direct contact worden opgenomen met een arbeidsdeskundige. Omdat Schiffeleers Arbo arbeidsdeskundigheid en arboadvies combineert, kan zij niet alleen adviseren over wat iemand kan, maar ook hoe iemand zijn werkzaamheden kan uitvoeren. Daarmee hebben wij de unieke combinatie van kennis in huis om een werknemer zo lang mogelijk in zijn eigen werkgebied actief te laten zijn. Dat is prettig voor zowel werkgever als werknemer!

Arbeidsdeskundig onderzoek

arbeidsdeskundig onderzoekIn de driehoek mens-werk-inkomen zoekt de arbeidsdeskundige naar hoe de werknemer optimaal kan worden ingezet, rekening houdend met zijn mogelijkheden en beperkingen. Waar de arboadviseur probeert te voorkomen dat iemand uitvalt, komt de arbeidsadviseur pas in beeld als het niet meer vanzelfsprekend is dat iemand kan blijven doen wat hij altijd al deed. Deze situatie kan bijvoorbeeld ontstaan bij chronische ziekte, na een ongeval met blijvend letsel, na burn-out, etc.

De werknemer wil op zijn eigen niveau aan het werk blijven, om daarmee zijn inkomen veilig te stellen en plezier in zijn werk te blijven behouden. De werkgever wil optimaal rendement uit zijn werknemer halen, rekening houdend met  de wet  Verbeterde Poortwachter die hem voorschrijft dat hij nog twee jaar loon moet doorbetalen bij arbeidsongeschiktheid van de werknemer. Een goed Arbeidsdeskundig advies kan dus veel kosten voorkomen en inkomsten veilig stellen!

Arbeidsdeskundige en Arboadviseur

Schiffeleers Arbo biedt de unieke combinatie van arbeidsdeskundige en Arboadviseur. Waar een reguliere arbeidsdeskundige u kan adviseren welke functies een werknemer nog kan uitvoeren, kan Schiffeleers Arbo u ook adviseren hoe deze functies moeten worden uitgevoerd. Daarmee wordt ons advies meer dan een theoretisch verhaal. U krijgt een pragmatisch en praktisch advies waarmee u direct aan de slag kunt.